Metaforą komfortu są dla większości hotele proponujące usługi na bardzo wysokim poziomie. Zbytek są jednak w coraz mniejszym stopniu ostentacyjne. Ekskluzywność danego miejsca można opisać w sposób elegancki, choć dla osób spoza elity słabo dostrzegalny. Hotel o podwyższonym standardzie musi proponować także posiłki dopasowane do każdej kuracji odchudzającej.Warto zapoznać się z informacjami o tym że […]