Jednym spośród największych wyzwań w lwiej części polskich miast jest komunikacja. Polskie gminy nie są zaadaptowane do tak wielkiego nasilenia ruchu, jaki został zapoczątkowany poprzez wzrost ilości samochodów na krajowych szosach. Dlatego jedną z najważniejszych kierunków rozwoju które powinno podjąć prawie każda gmina jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Jezdnie i komunikacja miejska to priorytet, który da przestrzeń na to by poprawić wygodę mieszkańców a także usprawni całość infrastruktury miasta.

Spośród innych miast, inwestycje komunikacyjne w Krakowie mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w referendum wypowiedzieli się za budową metra, jednak zanim ono powstanie, w rozwój komunikacji miejskiej oraz drogi potrzeba włożyć sporo środków . Z ważniejszych inwestycji warto podkreślić:
w pełni napędzaną elektrycznie nitkę autobusową – pierwszą w kraju,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec kolejowy wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w planach Kraków przewiduje inwestycje w przynajmniej kilkanaście nowoczesnych połączeń pomiędzy już istniejącymi drogami oraz naprawy istniejących połączeń autobusowych i połączeń podmiejskich.
Krakowianie napraw nie znoszą – utrudnienia w poruszaniu się i dotarciu do pracy przeszkadzają w codziennym życiu. Warto jednak pamiętać, że bez remontów infrastruktura nie może być lepsza i by było wygodniej, wymagać trzeba cierpliwości.centrum konferencyjne Kraków
Przekazywanie środków w rozwój transportu to nie tylko kolejne linie komunikacji, ale również doskonalszej odporności nawierzchnia dróg, która będzie lepsza i odporna. ( kolejnym z takich wzorów może być odporna na ścieranie nawierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka oraz na zewnętrznej drodze Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto wymaga jeszcze kolejnych remontów i inwestycji, aby poruszało się po nim wygodnie. Nie tylko samochodem, ale również komunikacją miejską. Ale widać jasno, że wszystko jest na świetnej drodze do tego, by mieszkańcom żyło się tu zdecydowanie miło i z zadowoleniem.