Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w sposobach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a przy tym zupełnie zbędnych. Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i eksploatowanych półproduktów. Skorzystanie z technik lean management daje szansę zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów.
płyty do lean
Także stosunki między pracownikami w firmie z reguły poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące techniki z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania oceny, które procesy są niepotrzebne dla firmy.